Infografiki


Każdą z poniższych infografik można zobaczyć w dużej rozdzielczości. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Pokaż obraz".

Dwa systemy żywnościowe

Infografika jest zestawieniem dwóch modeli związanych z produkcją, przetwórstwem i handlem żywnością: modelu zrównoważonego i przemysłowego. Jak każdy model, przedstawia sytuację idealną, niekoniecznie zawsze dokładnie odzwierciedlaną w praktyce. Jednak pomiędzy obydwoma modelami istnieją zasadnicze różnice i warto je znać.

Jak wspierać zrównoważone rolnictwo

Infografika prezentuje wybrane propozycje działań w trzech sferach: działań wspólnych, wpływania na politykę publiczną i wyborów indywidualnych. Każdy z nas jest równocześnie obywatelem, członkiem społeczeństwa i konsumentem, a więc może działać na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa w każdym z tych aspektów.

Poznajmy problemy rolników

Infografika hasłowo przedstawia wybrane główne problemy, z którymi borykają się drobni rolnicy w krajach Południa i Północy, starający się gospodarować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie poszczególnych punktów zostało zaprezentowane podczas webinarium o oddolnych inicjatywach rolników.

Zobacz trzy mikrostrony

Powyższe infografiki posiadają również swoje wersje internetowe. Zobacz: