O nas

Wydawcą tej strony jest Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), polska organizacja pozarządowa, która od 2007 r. skupia swoją działalność na problemach globalnych.


Dane kontaktowe:
Instytut Globalnej Odpowiedzialności
www: http://www.igo.org.pl
Facebook: FB/Instytut.Globalnej.Odpowiedzialnosci

IGO regularnie publikuje materiały edukacyjne i prowadzi szkolenia z edukacji globalnej. Więcej dowiesz się na stronie internetowej.

O tej stronie

Strona w prosty i przystępny sposób tłumaczy złożone zagadnienia dotyczące światowego systemu żywnościowego, łącząc wymiar lokalny z globalnym. Przyjęta formuła publikacji siłą rzeczy wymaga krótkiej formy i skrótowego przekazu. Jednak rekompensowane jest to dużą różnorodnością prezentowanych materiałów, z których każdy może wziąć coś dla siebie. Zjawisko głodu jest zagadnieniem etycznym i z tego powodu wydawca publikacji, organizacja społeczna, uznaje konieczność jednoznacznej oceny problemu głodu. Gdy dużej części ludzkości odmówione zostało podstawowe prawo człowieka - prawo do żywności - należy opowiedzieć się po stronie cierpiących. Materiały zawarte w niniejszej publikacji odwołują się do stanowisk głoszonych przez organizacje rolników i rolniczek z krajów globalnego Południa, mało znanych w naszym kraju. Jednocześnie odsyłamy do wybranych publikacji instytucji i organizacji międzynarodowych, których głos bywa zbieżny z poglądami prezentowanymi na tej stronie.

Dane i wykresy wykorzystane na stronie pochodzą m.in. z:

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym materiale odpowiada wyłącznie Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Grafika wykorzystana na stronie

Licencja

Ta strona jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2017. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl.